International Practical
Shooting Confederation
 
 
 
 
 
web counter html
 


 
 
 
 
 
 


 


Software který se může hodit
Taurus Timer   Timer pro IPhone 
WinMSS  Software pro statistiku na závodech. Nutná, ale jednoduchá on-line registrace. 
Podrobnosti zde: http://www.ipsc.org/ v sekci "Etcetera - WinMSS"
 
IPSC DRAW 2.5 Jednoduchý kreslicí SW pro tvorbu stages
Stage CAD 3D Software pro tvorbu stages
Objekty IPSC  Knihovna objektů pro tvorbu stages 
Stage Design Google Sketchup 3D Stage Design Tool
Stages  Něco pro inspiraci z mého archivu