International Practical
Shooting Confederation
 
 
 
 
 
web counter html
 


 
 
 
 
 


 


 
 
Česká národní asociace rozhodčích

CNROI

(Czech National Range Officers Institute)


Složení Výkonného výboru CNROI

Prezident CNROI

Petr Švrček

Výkonný výbor CNROI :

Věkoslav Kebo
Ivo Rehberger

 

CNROI je jedním z orgánů ASDS ČR. Sdružuje a řídí jednotlivé úseky rozhodčích zejména s ohledem na bezpečnost závodů, organizovaných pod APS ČR.


Hlavní úkoly CNROI :

- vede evidenci všech národních certifikovaných činovníků,
- zpracovává metodické materiály pro školení rozhodčích v souladu s mezinárodními výcvikovými standardy,,
- organizuje a provádí školení rozhodčích,
- rozhoduje o udělení či odebírání kvalifikací národním rozhodčím RO, CRO, RM, SO,
- vydává rozhodčím osvědčení o dosažené kvalifikaci,
- vede seznam dosažených kvalifikačních bodů rozhodčích,
- stanovuje podmínky činnosti rozhodčích CNROI,
- poskytuje součinnost rozhodčím CNROI,
- vyhodnocuje a předkládá presidiu požadavky na uspokojování potřeb, nezbytných při naplňování úkolů členů CNROI,
- činí veškerá opatření, vedoucí k zajištění bezpečného průběhu IPSC soutěží,
- činí veškerá opatření, vedoucí k dodržování pravidel na IPSC soutěžích, odpovídá za výklad pravidel IPSC v APS ČR,
- zpracovává metodické materiály pro provádění bezpečnostních zkoušek nových členů APS ČR,
- organizuje a realizuje bezpečnostní zkoušky členů APS ČR,
- předkládá podklady pro soutěžní řád APS ČR,
- vyhodnocuje jednotlivé závody IPSC na základě statistických listů.
- doporučuje rozhodčí pro získání akreditace IROA.