International Practical
Shooting Confederation
 
 
 
 
 
web counter html
 


 
 
 
 
 


 


Členství v ČNROI


V ČNROI lze, na základě Rozhodnutí prezidia APS ČR ze dne 25. 3. 2009, získat následující kvalifikace:

- RANGE OFFICER  (RO)
- CHIEF RANGE OFFICER  (CRO)
- RANGE MASTER  (RM)
- STATS OFFICER  (SO)


Range Officer
a) Podmínky pro získání kvalifikace :
- členství v APS ČR po dobu minimálně jednoho roku,
- úspěšné dokončení pěti závodů Level II. nebo vyšších (jako střelec),
- musí podat písemnou žádost,
- musí úspěšně ukončit seminář RO Level I.,
- musí získat 5 bodů pod dohledem (pracovat při závodech IPSC jako RO) CRO ČNROI.
b) Podmínky pro udržení kvalifikace :
Pro udržení dosažené kvalifikace by měl každý RO dosáhnout 6 bodů za kalendářní rok. 
V případě, že nebude vyvíjet žádnou činnost v ČNROI po dobu 2 let, bude vyřazen z evidence ČNROI. V případě opětovného zájmu bude muset splnit podmínky pro získání kvalifikace RO.


Chief Range Officer
a) Podmínky pro získání kvalifikace :
- předpokladem je částečná znalost AJ (popis střelecké situace, hlášení a zápis čísel, časů),
- musí aktivně zastávat funkci RO minimálně po dobu dvou let,
- musí podat písemnou žádost,
- musí dosáhnout minimálně 35 bodů (celkově nashromážděných) z toho alespoň 15 bodů ze závodů Level III a vyšších,
- je schvalován výkonným výborem ČNROI, který přihlédne k vyjádření stávajících RM, případně prezidia APS ČR.
b) Podmínky pro udržení kvalifikace :
- dosažení 6-ti bodů za kalendářní rok,
- v průběhu jednoho kalendářního roku musí zastávat funkci CRO alespoň na jednom závodu Level II. nebo vyšším.
V případě, že za jeden kalendářní rok nezíská potřebný počet bodů nebo nesplní uvedenou podmínku a nepošle akceptovatelné písemné odůvodnění, a to ve lhůtě do jednoho měsíce od ukončení kalendářního roku, bude mu snížena kvalifikace.


Range Master
a) Podmínky pro získání kvalifikace :
- předpokladem je částečná znalost AJ (viz. znalost CRO + komunikace se střelci, rozhodčími a RM v AJ),
- musí aktivně zastávat funkci CRO minimálně po dobu dvou let,
- musí být členem IROA,
- musí podat písemnou žádost,
- musí mít minimálně 55 bodů (celkově nashromážděných) z toho alespoň 30 bodů ze závodů Level III. a vyšších,
- je schvalován výkonným výborem ČNROI, který přihlédne k vyjádření stávajících RM a prezidia APS ČR. Vysloví-li jednohlasně stávající RM anebo Prezidium APS ČR negativní stanovisko k projednávané žádosti, nesmí výkonný výbor ČNROI tuto žádost schválit. Stejně tak nesmí výkonný výbor tuto žádost schválit v případě, že negativní stanovisko vysloví Prezident APS ČR.
b) Podmínky pro udržení kvalifikace :
- dosažení 6-ti bodů za kalendářní rok ,
- v průběhu jednoho kalendářního roku musí zastávat funkci RM alespoň na jednom závodu Level II. nebo vyšším,
- být členem IROA.
V případě, že za jeden kalendářní rok nezíská potřebný počet bodů nebo nesplní uvedené podmínky a nepošle akceptovatelné písemné odůvodněné, a to ve lhůtě do jednoho měsíce od ukončení kalendářního roku, bude mu snížena kvalifikace.


Stats Officer
a) Podmínky pro získání kvalifikace :
- členství v APS ČR,
- musí podat písemnou žádost,
- musí získat 5 bodů pod dohledem, a to ze závodů Level II. a vyšších, (pracovat při závodech IPSC jako SO pod dohledem SO ČNROI)
- musí získat písemné doporučení od SO ČNROI, pod jehož dohledem pracoval při závodech IPSC jako SO, s uvedením prohlášení, že je již plně způsobilý pracovat samostatně jako SO.
b) Podmínky pro udržení kvalifikace :
Pro udržení dosažené kvalifikace by měl každý SO dosáhnout 6 bodů za kalendářní rok.
V případě, že nebude vyvíjet žádnou činnost v ČNROI po dobu 2 let, bude vyřazen z evidence ČNROI. V případě opětovného zájmu bude muset splnit podmínky pro získání kvalifikace SO.